Products

ถ้าลูกค้าจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์วันที่อย่างเร่งด่วน Videojet ช่วยคุณได้
Videojet มีเครื่องพิมพ์วันที่หลากหลายรุ่น ที่พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที
พูดคุยกับตัวแทนวันนี้เพื่อเตรียมการจัดส่งของคุณ

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง


เหมาะสำหรับการพิมพ์บนพื้นผิวเรียบหรือโค้งบนวัสดุพิมพ์เกือบทุกชนิด เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่องเป็นวิธีการพิมพ์แบบไม่สัมผัสที่สามารถใช้หมึกได้หลากหลายประเภท

วัสดุพิมพ์:

ระบบพิมพ์เลเซอร์


เทคโนโลยีเลเซอร์ให้การพิมพ์แบบไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ทั้งถาวรและคมชัดวัสดุพิมพ์:

Thermal Transfer Overprinting (TTO)


พิมพ์ภาพความละเอียดสูงบนฟิล์บรรจุภัณฑ์แบบที่ใช้วัสดุแบบยืดหยุ่นตัวและฉลาก พร้อมลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งเครื่องเพื่อผลิต 


วัสดุพิมพ์:


เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทด้วยความร้อน


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่งานพิมพ์คุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญและความสะดวกในการใช้งานเป็นข้อพิจารณาหลักวัสดุพิมพ์:

เครื่องพิมพ์กล่อง


โซลูชันสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิและตติยภูมิ โซลูชันการพิมพ์ของ Videojet นี้ประกอบด้วยระบบที่ใช้หมึกที่มีความละเอียดสูงและความละเอียดต่ำ พร้อมเครื่องพิมพ์และติดฉลากอัตโนมัติ

วัสดุพิมพ์:

กราฟิกเชิงพาณิชย์


ระบบการระบุที่อยู่ของ Videojet นำเสนอฟีเจอร์มากมายเพื่อตอบสนองการใช้งานการระบุที่อยู่และการส่งจดหมายที่หลากหลาย 


วัสดุพิมพ์: