การพิมพ์บรรจุภัณฑ์และติดฉลาก

ระบบผสมผสานสำหรับการพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม

การชั่งน้ำหนักบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในเชิงการค้าของทุกๆ สินค้า การลงทุนในบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ดีจะส่งผลดีต่อการผลิตทั้งระบบ ตัวแทนจำหน่าย การขาย และผู้บริโภค โดยภายในอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มจะทำตอบสนองการผลิตมากขึ้น และให้ประสิทธิภาพที่สูงในแง่ของการผลิต การจัดเก็บ ตัวแทนจำหน่าย การระบุตัวตนและการติดตามสินค้า

การตัดสินใจที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ต้นทุน เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มเกี่ยวกับวิธีการบริโภค ทำให้เรื่องบรรจุภัณฑ์จำเป็นจะต้องมีความรู้เชิงลึกเพื่อที่จะช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดี ในขณะที่ยังคงรักษาสินค้าภายในไว้ได้อย่างดี

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย บริษัทระดับชาติ และ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่มีทรัพยากรระดับโลกที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วโลกเพื่อสร้างมาตรฐานสากลด้านคุณภาพเทคโนโลยีการทำงานและเทรนด์ หน่วยงานบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เหล่านี้ประกอบด้วยระบบ Eco System ที่ซับซ้อนของผู้ผลิตที่จัดหาดังนี้

  • วัตถุดิบเช่น พลาสติกเรซิน แผ่นโลหะ เซลลูโลส เถ้าถ่านโซดา ผู้จัดหาวัสดุและบรรจุภัณฑ์สินค้า
  • Input ของสินค้า เช่น การลงสี การยึดติด การเคลือบ
  • สินค้าที่ช่วยในเรื่องบรรจุภัณฑ์ เช่น ฝา ซีล ผ้าหมึก และบริษัทขนส่ง ดีไซน์เนอร์ บริษัทสินค้าบริโภค การฝึกเชิงเทคนิค แล็ปทดลอง

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033