Videojet สนับสนุนด้านความยั่งยืน

Videojet สนับสนุนด้านความยั่งยืน

Videojet ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มหลักๆ สามประการที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งอออกเป็นสามเสาหลักของเรา ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บุคลากร และสิ่งแวดล้อม เสาหลักเหล่านี้เป็นรากฐานในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ Videojet และเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเรา

ความยั่งยืน

คืออะไร

การดำเนินธุรกิจของเราโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้คนและโลกของเราในทุกสิ่งที่เราทำเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

เหตุใดเราจึงต้องทำ

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้ตระหนักถึงศักยภาพในชีวิตของตน

เราทำอย่างไร

เราขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยบุคลากร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากระบบธุรกิจของ Veralto Enterprise System (VES)

เราทำที่ไหน

เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกที่ที่เราดำเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานของเรา ไซต์ของลูกค้า ซัพพลายเชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม


บุคลากร

ช่วยให้ทุกคนปลดปล่อยศักยภาพของตนออกมา

เราดึงดูด พัฒนา มีส่วนร่วม และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดเอาไว้ เพื่อทำให้ Videojet เป็นสถานที่ทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็คอยดูแลจัดการให้สภาพแวดล้อมการทำงานนั้นปลอดภัยสำหรับทุกคน


นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องรหัสประจำผลิตภัณฑ์

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักในทุกสิ่งที่เราทำ เราสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงเวลาทำงานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและความยั่งยืนได้


สิ่งแวดล้อม

ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษ ของเสีย และพลังงานโดยปรับปรุงการดำเนินงานทั่วโลกของเรา


ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Veralto ทาง Videojet จึงมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมของ Veralto ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ Veralto