ผลิตภัณฑ์ Videojet

35 ผลิตภัณฑ์ที่พบ

จัดเรียงตาม

กรองตาม

ชุดผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี

การใช้งาน / วัสดุพิมพ์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

Reset Button Reset
Videojet 2380

เครื่องพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ (LCM)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

70

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

2000

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

132
ดู
Videojet 9560 PL

เครื่องพิมพ์และติดฉลาก (LPA)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

160

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

203

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

24
ดู
Videojet 1880 HR

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง (CIJ)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

3

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

6

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

2540

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

394
ดู
Videojet 1880 +

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง (CIJ)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

10

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

2540

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

334
ดู
Videojet 1880 UHS

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง (CIJ)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

3

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

10

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

2540

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

508
ดู
Videojet 1580 C

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง (CIJ)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

10

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

2540

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

271
ดู
29 ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ
เลือกสูงสุด 4 รุ่นเพื่อเปรียบเทียบ