ระบบการพิมพ์ประเภทต่างๆ

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033

เครื่องพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สินค้า และข้อมูลโลจิสติกส์ บนสินค้าขั้นสุดท้าย และสินค้าปฐมภูมิ รวมถึง สินค้าทุตยภูมิ

เครื่องพิมพ์ระบบต่างๆ:

  • เครื่องยิงเลเซอร์
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทความร้อน
  • เครื่องพิมพ์ระบบรีดร้อน
  • เครื่องพิมพ์พร้มมแปะฉลาก
บทความที่เกี่ยวข้อง


เครื่องพิมพ์รุ่นแนะนำ
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่อง Videojet 1650 | เครื่องพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ Videojet 2351/2361