ผลิตภัณฑ์ Videojet

3 ผลิตภัณฑ์ที่พบ

จัดเรียงตาม

กรองตาม

ชุดผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี

การใช้งาน / วัสดุพิมพ์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

Reset Button Reset
Videojet 2380

เครื่องพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ (LCM)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

70

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

2000

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

132
ดู
Marsh Unicorn & Unicorn II

เครื่องพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ (LCM)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

2

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

20 48

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

825

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

61
ดู
Videojet 2120

เครื่องพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ (LCM)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

50

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

6417

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

N/A

ดู
เลือกสูงสุด 4 รุ่นเพื่อเปรียบเทียบ