ผลิตภัณฑ์ Videojet

9 ผลิตภัณฑ์ที่พบ

จัดเรียงตาม

กรองตาม

ชุดผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี

การใช้งาน / วัสดุพิมพ์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

Reset Button Reset
Videojet 3350

ระบบพิมพ์เลเซอร์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

601

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

440

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

900
ดู
Videojet 7610

ระบบพิมพ์เลเซอร์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

499

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

367

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

600
ดู
Videojet 3640

ระบบพิมพ์เลเซอร์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

601

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

440

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

900
ดู
Videojet 7230/7330

ระบบพิมพ์เลเซอร์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

499

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

362

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

900
ดู
Videojet 7810

ระบบพิมพ์เลเซอร์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

601

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

440

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

300
ดู
Videojet 7510

ระบบพิมพ์เลเซอร์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

499

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

367

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

600
ดู
3 ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ
เลือกสูงสุด 4 รุ่นเพื่อเปรียบเทียบ