ผลิตภัณฑ์ Videojet

4 ผลิตภัณฑ์ที่พบ

จัดเรียงตาม

กรองตาม

ชุดผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี

การใช้งาน / วัสดุพิมพ์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

Reset Button Reset
Videojet 8520 / Wolke m610 Touch

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทด้วยความร้อน (TIJ)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

12.7

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

3000

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

444
ดู
Wolke m610 advanced

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทด้วยความร้อน (TIJ)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

12.7

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

500

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

457
ดู
Wolke m610 oem

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทด้วยความร้อน (TIJ)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

12.7

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

500

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

457
ดู
Videojet 8610

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทด้วยความร้อน (TIJ)

ประเภทงานพิมพ์

N/A

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

N/A

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

N/A

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

N/A

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

N/A

ดู
เลือกสูงสุด 4 รุ่นเพื่อเปรียบเทียบ