เครื่องพิมพ์วันที่บนกล่อง และระบบติดตามพัสดุ

ระบบห่วงโซ่อุปทานและลอจิสติกส์ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงอย่างมากเนื่องจากการติดตามวัสดุและสินค้าบรรจุหีบห่อที่ดีขึ้น กฎระเบียบของรัฐบาลที่พัฒนาขึ้น ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของอาหารและยา เป็นตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการตรวจสอบพัสดุย้อนหลังที่ดีขึ้นอีกด้วย

การพิมพ์วันที่ข้างกล่องคุณภาพสูง พิมพ์ข้อมูลสำคัญต่างๆ เป็นตัวเปิดใช้งานที่สำคัญสำหรับโปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับเหล่านี้ ด้วยเทคโนโลยีของ Videojet สำหรับการพิมพ์วันที่บนบรรจุภัณฑ์หลัก (เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ท เครื่องยิงวันที่เลเซอร์และเครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน) Videojet มีเครื่องพิมพ์วันที่อักขระขนาดใหญ่ แบบเต็มรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง) เพื่อพิมพ์โดยตรงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์รองที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์วันที่พร้อมแปะฉลก เพื่อพิมพ์และติดฉลากอัตโนมัต์บนกล่อง และหีบห่อหรือพาเลทที่หดตัว

  • รับความยืดหยุ่นในการผลิต
  • ลดกล่องบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าคงคลัง
  • ปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติด้วยบาร์โค้ด
  • ปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับด้วยการพิมพ์วันที่แบบเรียลไทม์แบบอินไลน์
  • ลดแรงงานคน เปลี่ยนฉลาก และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ
  • ปรับปรุงกระบวนการและลดข้อผิดพลาดจากการใช้ฉลากด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033