ฝ่ายขายและตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ท่านสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลติดต่อ ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Videojet ที่ใกล้ท่านมากที่สุด


Videojet-Support-Team

ติดต่อได้ทันทีเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
(65) 8228 8416

Videojet สิงคโปร์

บริษัท Videojet Technologies (S) No. 11 Lorong 3 Toa Payoh, Block B #03-20/21 Jackson Square Singapore 319579 

ฝ่ายขายและเรื่องอื่นๆ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์: (65) 6444 4218 

สายด่วนฝ่ายบริการสำหรับลูกค้าในสิงคโปร์:

(65) 6444 4810 แฟกซ์: (65) 6444 4598 

อีเมล: marketing.singapore@videojet.com

เรามีตัวแทนจำหน่ายของ Videojet ในประเทศต่อไปนี้

ประเทศไทย อินโดนิเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา

ฝ่ายขายและตัวแทนจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

คุณ เอกรัชต์ วิทยาคม
 ฝ่ายการตลาดออนไลน์
 เบอร์ติดต่อ: +66 92 272 0132
 อีเมล: ekkarath.vittayakom@videojet.com

Videojet-Cambodia-Distributor

กัมพูชา

 
 คุณ Nguyen, My Dung
ฝ่ายการตลาด
 เบอร์ติดต่อ: (+84) 83 805 1033
 อีเมล: nguyen.mydung@videojet.com

 
คุณ Matthew McConnell
ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาค
เบอร์ติดต่อ: +65 9733 6007
อีเมล: matthew.mcconnell@videojet.com

Videojet-New-Zealand-Distributor

นิวซีแลนด์

Videojet-Papua-New-Guinea-Distributor

ปาปัวนิวกินี

   
คุณ Steve Bijok
ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคอาวุโส
เบอร์ติดต่อ: +65 9668 8697
อีเมล: steve.bijok@videojet.com

Videojet-Singapore-Office

สิงคโปร์

คุณ Victor Chua
ผู้จัดการระดับประเทศ
เบอร์ติดต่อ: +65-9299 9027
อีเมล: victor.chua@videojet.com

Videojet-Myanmar-Distributor

เมียนมาร์

Videojet-Laos-Distributor

ลาว

คุณ สกลวรรณ เจริญเวช (จุ๊บ)
 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทนจำหน่าย
 เบอร์ติดต่อ: +66 89 913 7967
 อีเมล: sakonwan.charoenwet@videojet.com

คุณ Nilkanth Patil
 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการฝ่ายตัวแทนจำหน่ายในฟิลิปปินส์
 เบอร์ติดต่อ: +65 9299 8948
 อีเมล: nilkanth.patil@videojet.com