เครื่องพิมพ์วันที่ บนเปลือกไข่

การพิมพ์วันที่บนไข่

เทคโนโลยีการพิมพ์บนไข่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว การพิมพ์บนไข่ถูกพัฒนาต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่สิ่งสำคัญที่ยังคงอยู่คือความปลอดภัย ความสะอาด ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ เพื่อให้วันหมดอายุและข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ชัดเจน ติดตามสินค้าได้ง่าย สอดคล้องกับกฏหมายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านนี้ Videojet สามารถช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ ทำให้งานพิมพ์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ และยังทำให้เครื่องพิมพ์ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นอีกด้วย

 • งานพิมพ์
 • การติดตั้งบนสายพาน
 • เอกสาร
 • ภาพรวม
 • ไข่
 • ลังกล่อง
 • กล่อง
ตารางแสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์ไข่ต่างๆ
CIJ-icon

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่อง (CIJ)

ระบบใช้หมึกพิมพ์แบบไม่สัมผัสพื้นผิว ซึ่งรองรับพิมพ์มากถึง 5 บรรทัด พิมพ์ตัวอักษร เส้นตรง และบาร์โค้ด 2D หรือกราฟฟิค พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่อยู่กับที่

TTO-icon

เครื่องพิมพ์ระบบรีดร้อน (TTO)

ระบบควบคุมหัวหมึกพิมพ์ดิจิทัล ทำให้หมึกละลายจากผ้าหมึก ลงบนฟิล์มอย่างแม่นยำ เพือให้ได้ความละเอียดสูง พิมพ์ได้อย่าง Real Time

TIJ-icon

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบความร้อน

ใช้หมึกพิมพ์แบบไม่สัมผัสพื้นผิว โดยใช้ความร้อนและความตึงผิวเพื่อดึงหมึกไปยังบรรจุภัณฑ์ มักใช้พิมพ์ 2D DataMatrix และบาร์โค้ดอื่นๆ

LCM-LPA-icon

เครื่องพิมพ์อักขระขนาดใหญ่ (LCM) (LCM)

ระบบใช้หมึกพิมพ์แบบไม่สัมผัสพื้นผิว ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อมูลได้หลายแบบ (พิมพ์ตัวอักษร โลโก้ และบาร์โค้ด) ซึ่งมักใช้กับบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิเช่น กล่อง

Laser-icon

เครื่องยิงเลเซอร์

ลำแสงของแสงอินฟราเรดที่เข้ม มาพร้อมชุดของกระจกขนาดเล็กที่ควบคุมอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างงานพิมพ์ โดยให้ความร้อนของลำแสงฉายลงพื้นผิวบรรจุภัณฑ์

LCM-LPA-icon

เครื่องพิมพ์วันที่พร้อมแปะฉลาก (LPA)

พิมพ์และแปะฉลากขนาดต่างๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

โอกาสทางตลาด

ความปลอดภัยและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของไข่ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกประเทศทั่วโลก ทำให้ผู้บริโภคพอใจกับไข่ และมองเป็นมากกว่าสินค้าธรรมดา เพื่อช่วยเพิ่ม Brand Loyalty และเพิ่มปริมาณการซื้อได้ด้วย การพิมพ์แบรนด์และข้อมูลลงบนไข่โดยตรงทำให้ผู้ผลิตมีโอกาสเพิ่ม Brand Differentiation และเพิ่ม Consumer Loyalty ได้ด้วย โดยที่ยังคงคุณภาพดีและปลอดภัย

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ บนเปลือกไข่

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่อง (CIJ)

 • เหมาะสมสำหรับพิมพ์โดยตรงบนไข่
 • ลงต้นทุนเพราะว่า ใช้เครื่องพิมพ์เพียงไม่กี่เครื่อง
 • เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ไข่เพราะใช้งานง่าย ควบคุมได้ง่าย
 • หมึกคุณภาพอาหารเพื่อความปลอดภัย พิมพ์บนเปลือกไข่ได้อย่างปลอดภัย

เครื่องยิงเลเซอร์

 • ระบบการพิมพ์ที่เป็นการแกะสลักขนาดเล็กๆ บนเปลือกไข่ เพื่อพิมพ์งานบนไข่อย่างถาวรโดยไม่ต้องใช้หมึก
 • ความชื้นบนไข่ไม่มีผลต่อความชัดเจนของงานพิมพ์
 • หมึกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์     

วางแผนเพื่ออนาคต

กล่องลังไข่บรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบและเปลี่ยนแปลงเสมอเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาและน่าสนใจสำหรับผู้บริโภค กล่องได้ถูกออกแบบให้มีคุณภาพดีขึ้น ปกป้องไข่ไม่ให้แตก และเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นข้อมูล เครื่องพิมพ์ได้ออกแบบให้ทำงานได้ดีภายใต้บรรจุภัณฑ์และวัสดุที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ในอนาคตได้อย่างไม่มีปัญหา

เครื่องพิมพ์วันที่บนไข่ ลังไข่ ถาดไข่

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่อง (CIJ)
 

 • พิมพ์ได้ง่ายๆ คมชัดลงบนกระดาษ พลาสติก และกล่องโฟม และถาดไข่
 • เครื่องพิมพ์วันที่ Videojet ได้ร่วมมือกับ หัวพิมพ์ CleanFlow™ ลิขสิทธิ์เฉพาะที่ออกแบบให้ทำงานได้ยาวนาน โดยการลดปริมาณหมึกที่พิมพ์ออกมา
 • เครื่องพิมพ์ไร้สัมผัสพื้นผิว ทำให้พิมพ์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ชัดเจน

เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องแกะสลักเลเซอร์
 

 • มอบงานพิมพ์ทั้งตัวอักษร และโลโก้ คุณภาพสูง
 • พิมพ์คงทนถาวร ไม่ยุ่งยาก
 • รองรับงานพิมพ์ทั้งลงบนลังไข่ในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงบนลังไข่ที่กำลังอยู่บนสายการผลิต      

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทความร้อน (TIJ)
 

 • ระบบหมึกพิมพ์สำหรับลังไข่ที่ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ
 • พิมพ์ความละเอียดสูงมากกว่าแบบอื่น          

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO)

 • พิมพ์บนห่อพลาสติกก่อนที่จะนำไปใช้กับไข่
 • พิมพ์ความละเอียดสูง โดยใช้ระบบผ้าหมึกที่รองรับการพิมพ์บาร์โค้ดอีกด้วย          

เพิ่มประสิทธิภาพด้าน Supply Chain และประหยัดต้นทุน

พิมพ์เลขล็อตการผลิต เลขชุด และข้อมูลด้าน Supplier ต่างๆ ลงบบนกล่องบรรจุไข่ ช่วยให้ติดตามผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ทำให้ผู้ขายปลีก ผู้ขายส่ง และบริษัทขนส่งเห็นข้อมูลได้ชัดเจน รวมถึงสามารถเรียกผลิตภัณฑ์คืนได้ง่ายหากเกิดปัญหา การพิมพ์ข้อมูลนี้โดยตรง จะช่วยให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ง่ายขึ้น ด้วยการสร้างมาตรฐานให้กับรูปแบบกล่องทั่วไปสำหรับคู่ค้าที่แตกต่างกัน

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง กล่องไข่

เครื่องพิมพ์และติดฉลาก (LPA)

 • เป็นวิธีพื้นฐานในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งให้กับร้านค้า
 • ระบบติดฉลากอัตโนมัติจะช่วยลดโอกาสติดฉลากผิด และลดโอกาสที่ฉลากจะอ่านยาก เพื่อให้การขนส่งง่ายขึ้น
 • ระบบติดฉลากอัตโนมัติบนกล่องบรรจุนั้นสะดวก รวดเร็ว และดีกว่าการติดฉลากแบบ Manual และลดโอกาสที่จะติดฉลากผิดได้ด้วย

เครื่องยิงอักษรขนาดใหญ่ (LCM)

 • พิมพ์ข้อมูลโดยตรงลงบนกล่อง รวมถึงบาร์โค้ดด้วย
 • ประหยัดต้นทุนได้มาก
 • ลดต้นทุนการสต๊อกสินค้า และต้นทุนเรื่องฉลากได้มาก อีกทั้งตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีความต้องการพิมพ์ต่างกัน    

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทความร้อน (TIJ)

 • พิมพ์ข้อมูลโดยตรงลงบนกล่อง คุณภาพสูง
 • เหมาะสำหรับพิมพ์ข้อมูลที่อ่านได้ง่าย
 • พิมพ์บาร์โค้ดได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน Supply Chain     
 • Grader, Cartoner and Packer
ระบบการผลิตไข่ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ไข่ บรรจุภัณฑ์ไข่ ประเภทต่างๆ
CIJ-icon

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่อง (CIJ)

ระบบใช้หมึกพิมพ์แบบไม่สัมผัสพื้นผิว ซึ่งรองรับพิมพ์มากถึง 5 บรรทัด พิมพ์ตัวอักษร เส้นตรง และบาร์โค้ด 2D หรือกราฟฟิค พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่อยู่กับที่

TTO-icon

เครื่องพิมพ์ระบบรีดร้อน (TTO)

ระบบควบคุมหัวหมึกพิมพ์ดิจิทัล ทำให้หมึกละลายจากผ้าหมึก ลงบนฟิล์มอย่างแม่นยำ เพือให้ได้ความละเอียดสูง พิมพ์ได้อย่าง Real Time

TIJ-icon

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบความร้อน

ใช้หมึกพิมพ์แบบไม่สัมผัสพื้นผิว โดยใช้ความร้อนและความตึงผิวเพื่อดึงหมึกไปยังบรรจุภัณฑ์ มักใช้พิมพ์ 2D DataMatrix และบาร์โค้ดอื่นๆ

LCM-LPA-icon

เครื่องพิมพ์อักขระขนาดใหญ่ (LCM) (LCM)

ระบบใช้หมึกพิมพ์แบบไม่สัมผัสพื้นผิว ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อมูลได้หลายแบบ (พิมพ์ตัวอักษร โลโก้ และบาร์โค้ด) ซึ่งมักใช้กับบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิเช่น กล่อง

Laser-icon

เครื่องยิงเลเซอร์

ลำแสงของแสงอินฟราเรดที่เข้ม มาพร้อมชุดของกระจกขนาดเล็กที่ควบคุมอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างงานพิมพ์ โดยให้ความร้อนของลำแสงฉายลงพื้นผิวบรรจุภัณฑ์

LCM-LPA-icon

เครื่องพิมพ์วันที่พร้อมแปะฉลาก (LPA)

พิมพ์และแปะฉลากขนาดต่างๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

 • โบรชัวร์
 • คู่มือการใช้
 • กรณีศึกษา

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033