เครื่องพิมพ์วันที่อักขระขนาดใหญ่ Marsh® PatrionPlus®

เครื่องพิมพ์วันที่อักขระขนาดใหญ่ Marsh® PatrionPlus®

เครื่องพิมพ์วันที่อักขระขนาดใหญ่ Marsh® PatrionPlus® ถูกยกเลิกใน กุมภาพันธ์ ของ 2022 การขายอะไหล่สำหรับ Videojet Marsh® PatrionPlus® จะมีวางจำหน่ายจนถึง กุมภาพันธ์ 28 2027*

รองรับลูกค้าที่ติดตั้ง Marsh PatrionPlus.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายวิศวกร Videojet ของคุณ

*หมายเหตุ: แม้ว่า Videojet จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ระบุไว้ อาจมีบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Videojet ชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่มีจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว

×