เครื่องพิมพ์พร้อมแปะฉลากอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์พร้อมระบบแปะฉลากอัตโนมัติ

ผู้ผลิตหลายราย ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องพิมพ์วันที่พร้อมแปะฉลากอัตโนมัติ ที่สำหรับแปะบนกล่อง หีบห่อ เครื่องแปะฉลากอัตโนมัติ สามารถแปะฉลากได้อย่างให้แม่นยำไม่จำเป็นต้องอ่านคู่มือหรือแปะฉลากด้วยตัวเอง ด้วยนวัตกรรมการแปะฉลากจาก Videojet จะแปะฉลากลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

Videojet 210 Label Applicator

Videojet 210 Label Applicator
  • รองรับหัวพิมพ์ 2 หัวสำหรับงานพืมพ์ข้างกล่องทั้งสองฝั่ง
  • ความละเอียดไม่มาก งานพิมพ์ขนาดสูงสำหรับวัสดุทั้งแบบมีรูพรุน (เช่นลังกล่อง) หรือวัสดุที่ไม่มีรูพรุน (เช่น ฟิล์มห่อสินค้า)

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033