เครื่องแปะฉลากรุ่น Videojet 210

เครื่องแปะฉลาก

เครื่องแปะฉลากรุ่น Videojet Labeljet 210 ที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ใช้ฉลากกาวที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้ากับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีฝุ่นน้อยถึงปานกลาง

  • สเปค
  • ประโยชน์
  • งานพิมพ์
  • เอกสาร
  • วีดีโอ
สเปค
ค่า
ความเร็วการแปะฉลาก2 – 30 เมตร/นาที (6.6 – 98.4 ฟุต/นาที)
ความแม่นยำในการแปะฉลาก±1 มม. (±0.04 นิ้ว)
ความยาวฉลากเมื่อคลี่ออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. (11.8 นิ้ว)
และตัวเลือก 400 มม. (15.7 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลางของฉลาก76 มม. (3.0 นิ้ว)
ขนาดฉลากที่น้อยที่สุด (กว้าง x ยาว)12 x 12 มม. (0.5 x 0.5 นิ้ว)
ขนาดฉลากที่มากที่สุด (กว้าง x ยาว)104 x 500 มม. (4.0 x 19.7 นิ้ว)
ทิศทางการแปะฉลากทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้การแปะฉลากมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน

  • การกำหนดฉลากที่กำหนดค่าล่วงหน้าช่วยลดเวลาในการตั้งค่า
  • ออกแบบให้ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง

การออกแบบแยกส่วน ช่วยให้รองรับการแปะฉลากบนพื้นผิวต่างๆ

  • ตัวเลือกของแอพพลิเคชั่น ได้แก่ tamp, touch และ blow
Labeljet 210 – Blow Module
Vidyard Thumbnail
LabelJet 210 – Touch Module
Vidyard Thumbnail
Labeljet 210 – Tamp Module
Vidyard Thumbnail
Vidyard Thumbnail
เครื่องแปะฉลากระดับอุตสาหกรรมรุ่น Videojet 210

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033