เครื่องพิมพ์วันที่เลเซอร์ CO2 Videojet 3340

เครื่องพิมพ์วันที่เลเซอร์ CO2 Videojet 3340

เครื่องพิมพ์วันที่เลเซอร์ CO2 Videojet 3340 ถูกยกเลิกใน กันยายน ของ 2023 การขายอะไหล่สำหรับ Videojet 3340 จะมีวางจำหน่ายจนถึง มิถุนายน 30 2028*

รองรับลูกค้าที่ติดตั้ง Videojet 3340.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายวิศวกร Videojet ของคุณ

*หมายเหตุ: แม้ว่า Videojet จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ระบุไว้ อาจมีบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Videojet ชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่มีจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว

×