เครื่องพิมพ์วันที่เลเซอร์ CO2 Videojet 3020

เครื่องพิมพ์วันที่เลเซอร์ CO2 Videojet 3020

เครื่องพิมพ์วันที่เลเซอร์ CO2 Videojet 3020 ถูกยกเลิกใน พฤษภาคม ของ 2022 การขายอะไหล่สำหรับ Videojet 3020 จะมีวางจำหน่ายจนถึง พฤษภาคม 31 2027*

รองรับลูกค้าที่ติดตั้ง Videojet 3020.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายวิศวกร Videojet ของคุณ

*หมายเหตุ: แม้ว่า Videojet จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ระบุไว้ อาจมีบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Videojet ชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่มีจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว

×