เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน Videojet IP DataFlex® Plus

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน Videojet IP DataFlex® Plus

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน Videojet IP DataFlex® Plus ถูกยกเลิกใน พฤษภาคม ของ 2023 การขายอะไหล่สำหรับ Videojet IP DataFlex® Plus จะมีวางจำหน่ายจนถึง กันยายน 29 2027*

รองรับลูกค้าที่ติดตั้ง Videojet IP DataFlex® Plus.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายวิศวกร Videojet ของคุณ

*หมายเหตุ: แม้ว่า Videojet จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ระบุไว้ อาจมีบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Videojet ชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่มีจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว

×