ผลิตภัณฑ์ Videojet

3 ผลิตภัณฑ์ที่พบ

จัดเรียงตาม

กรองตาม

ชุดผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี

การใช้งาน / วัสดุพิมพ์

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

Reset Button Reset

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

Reset Button Reset
Videojet DataFlex 6530 และ 6330

Thermal Transfer Overprinter (TTO)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

53

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

200

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

45 60
ดู
Videojet 6230

Thermal Transfer Overprinter (TTO)

ประเภทงานพิมพ์

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

5+

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

32

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

100

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

30
ดู
Videojet 6320

Thermal Transfer Overprinter (TTO)

ประเภทงานพิมพ์

N/A

จำนวนบรรทัดสูงสุดของงานพิมพ์

N/A

ความสูงในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

N/A

ความยาวในการพิมพ์สูงสุด (มม.)

N/A

ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (ม./นาที)

N/A

ดู
เลือกสูงสุด 4 รุ่นเพื่อเปรียบเทียบ