เครื่องพิมพ์วันที่อักขระขนาดใหญ่ Videojet 2351 and 2361

เครื่องพิมพ์วันที่อักขระขนาดใหญ่ Videojet 2351 and 2361

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน Videojet 2351 and 2361 ถูกยกเลิกใน พฤษภาคม ของ 2024 การขายอะไหล่สำหรับ Videojet 2351 and 2361 จะมีวางจำหน่ายจนถึง พฤษภาคม 31 2029*

รองรับลูกค้าที่ติดตั้ง Videojet 2351 and 2361.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายวิศวกร Videojet ของคุณ

*หมายเหตุ: แม้ว่า Videojet จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ระบุไว้ อาจมีบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Videojet ชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่มีจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว

×