ระบบพิมพ์เลเซอร

เลเซอร์แบบ CO2 ของ Videojet® 3210

บรรลุระดับใหม่ของประสิทธิภาพและคุณภ
าพการพิมพ์ด้วยเลเซอร์แบบ CO2 ระดับโล
กที่ออกแบบมาเพื่อให้ทกคนเขุ้าถึงได

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

ปรับปรุงการผลิตของคุณให้ทันสมัยด้วยเลเซอร์แบบ CO2 ของ
Videojet 3210 ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เลเซอร์อยู่ในราคาที่เอื้อมถึงได

เลเซอร์แบบ CO2 ของ Videojet 3210 ทให้ไม่ต้องยอมลดทอนคุณภาพ เพื่อรักษาต้นทุนอีกต่อไป วิศวกรรมขั้นสูงและความเชยวช ี่ าญในงาน พิมพ์เลเซอร์แบบต่างๆ รวมกันเป็นการออกแบบอย่างประณีตซึ่งทให้ ทุกคนสามารถพิมพ์ด้วยเลเซอร์ได้

ไม่ว่าจะไม่เคยพิมพ์ด้วยเลเซอร์มาก่อนหรืออัปเกรดจากระบบรุ่นเก่า รุ่น 3210 ก็ออกแบบมาเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย โซลูชนกล่องเดียวขน ั าดกะทัดรัดที่ติดตั้งง่ายและแทบไม่ต้องฝึกอบรมผู้ ใชเลย

ระบบเลเซอร์ให้ประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับโซลูชนกั ารพิมพ์ แบบเดิม ด้วยแหล่งกเนิดเลเซอร์ที่มีอายุการใชง้ านยาวนาน งานพิมพ์ คุณภาพสูง และไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง ทให้เลเซอร์แบบ CO2 ของรุ่น 3210 เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสหรับการผลิตของคุณ