สิ่งแวดล้อม

ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษ ของเสีย และพลังงานโดยปรับปรุงการดำเนินงานทั่วโลกของเรา

การปรับใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

โรงงานประกอบและผลิตหมึกทุกแห่งของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างโปรแกรมการจัดการเพื่อช่วยในเรื่องนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย EHS เราจึงกำหนดนโยบายที่สื่อสารความคาดหวังอย่างชัดเจน ติดตามดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพของเรา และตั้งเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความรับผิดชอบสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเรายังได้พัฒนาเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างระบบธุรกิจของ Veralto (VES) ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันของเรา เพื่อลดการใช้พลังงานและการก่อให้เกิดของเสีย


การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เรากำลังดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของเราในการป้องกันผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงโดยตระหนักรู้อย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Veralto Wide Program เราได้กำหนดเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุการพัฒนาปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพ EHS ของเรา รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

เราได้รวมเครื่องมือ VES ที่มีประสิทธิภาพที่สุดบางส่วนเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างชุดเครื่องมือและโปรแกรม EHS ที่ช่วยจัดการด้านการยศาสตร์ พลังงาน การสัมผัส การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การลดพลังงาน และการลดของเสีย นอกจากนั้น เรายังติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องกับ EHS อื่นๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมเราอีกด้วย


ความร่วมมือด้านซัพพลายเชน

ขอบเขตซัพพลายเชนอันกว้างขวางช่วยให้เรามีโอกาสที่จะผลักดันค่านิยมด้านความยั่งยืนของเราในวงกว้างกว่าการดำเนินงานโดยตรงของเรา เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์ต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและของเสียทั่วโลก ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือ เรามุ่งเน้นที่การรีไซเคิลตลับหมึกและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน อ่านเพิ่มเติมที่นี่