บุคลากร

ช่วยให้ทุกคนปลดปล่อยศักยภาพของตนออกมา

เราดึงดูด พัฒนา มีส่วนร่วม และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดเอาไว้ เพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงบริษัทของเราอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งการไม่แบ่งแยกซึ่งช่วยขับเคลื่อนการดึงดูด การรักษา และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีความสามารถที่มีทักษะสูงและหลากหลายได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนด้วย

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

พนักงานใน Videojet มาจากภูมิหลังและเชื้อชาติต่างๆ มากมายทั่วโลก ซึ่งต่างเป็นตัวแทนของชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ ในหลายสิบประเทศ หลายโซนเวลา และหลายภาษา เราน้อมรับคำมั่นสัญญาอันแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันทุกวันด้วยความกระตือรือร้น ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความซื่อสัตย์

ความมุ่งมั่นของเราในด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างคือการสร้างความมั่นใจในความเสมอภาคในระดับโลกและการส่งมอบพลังให้แก่เหล่าพนักงานของเราตามหลักการชี้นำของ Videojet ซึ่งเราทำได้โดย:

  • การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถ
  • การดูแลจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
  • เครือข่ายพนักงานของ Videojet (Videojet Associate Network หรือ VAN) – ERG ในแบบฉบับของเรา

สภาพการทำงาน สุขภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยให้กับพนักงานและคนอื่นๆ ที่มาเยี่ยมชมโรงงานของเรา ซึ่งเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยที่ช่วยให้เราปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนั้นถือเป็นความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน เราสนับสนุนให้ทุกคนดูแลซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของเรานั้นปลอดภัย และ “หยุด คิด และพูด” เมื่อพบข้อกังวลหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงาน

เพราะโลกของเราพัฒนาไปทุกวัน เราจึงต้องประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและโอกาสในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวิธีที่พนักงานและผู้นำสร้างเสริมขีดความสามารถ รับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต โดยการดำเนินการเหล่านี้ต่างได้รับการสนับสนุนจาก “หลักจรรยาบรรณ” และโปรแกรม “กล้าพูดออกมา!” ของเรา


การพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม

จิตวิญญาณแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำและการดำเนินธุรกิจของเรา ตั้งแต่ระดับบุคลากรทั่วไปไปจนถึงผู้นำระดับสูง เราส่งเสริมให้พนักงานควบคุมการเติบโตในสายอาชีพของตนและตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของตนจากการฝึกอบรมและการพัฒนาอันมีประโยชน์

แนวทางทั่วไปในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถของเราประกอบไปด้วยการเรียนรู้ในที่ทำงาน (70%) การฝึกสอน (20%) และการฝึกอบรมการเป็นผู้นำและ VES (10%) ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นโครงสร้างการพัฒนาที่สม่ำเสมอและมีผลกระทบมากที่สุด เราใช้เครื่องมือที่ช่วยระบุและรักษาบทบาทต่อไปที่พนักงานต้องการ และให้การสนับสนุนในขณะที่พนักงานเสริมสร้างอาชีพอันคุ้มค่าและมีประสิทธิผลของตน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมเป็นพนักงานของ Videojet ที่หน้า “อาชีพ” ของเรา


เรื่องราวของพนักงานเรา

เรื่องราวของ Sherry

Sherry ซึ่งทำงานที่ Videojet มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ได้ไตร่ตรองถึงหนทางที่จะนำพาเธอเปลี่ยนจากนักเคมีทั่วไปกลายเป็นผู้จัดการหน่วยธุรกิจ รวมถึงความท้าทายบางอย่างที่เธอต้องเผชิญและวิธีตอบแทนผู้หญิงรุ่นต่อไปใน STEM

เรื่องราวของ Howard

Howard Heyman ผู้อำนวยการระบบองค์กรซึ่งเข้าร่วม Videojet มานานกว่า 20 ปี ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมามากมาย ทั้งในด้านอาชีพการงานของตนและวิธีที่บริษัทสนับสนุนเหล่าพนักงานที่เป็น LGBTQ+ เช่นเดียวกับตน

เรื่องราวของ Iris

ตั้งแต่วินาทีที่ Iris ได้ยินเกี่ยวกับ Veralto เธอก็รู้ว่าตัวเองต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท แม้จะมีอุปสรรคในเส้นทางของเธอ แต่เธอก็สำเร็จการศึกษาระดับ MBA และได้รับตำแหน่งในโครงการพัฒนาการจัดการทั่วไปของ Veralto