เลขล็อตนัมเบอร์ เลขล็อต คืออะไร

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033

พิมพ์เลขล็อตการผลิต เลขล็อต ด้วยเครื่องพิมพ์วันที่จาก Videojet

เลขล็อต หรือล็อตนัมเบอร์ (Lot Number) คือรหัสกำกับสินค้าเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนของสินค้านั้นๆ ปกติเลขล็อตนัมเบอร์จะเป็นของใครของมัน และไม่ซ้ำกัน 

ในอุตสาหกรรม การพิมพ์ล็อตนัมเบอร์เป็นเรื่องสำคัญมาก โดย Videojet เชี่ยวชาญในด้านเครื่องพิมพ์วันที่ เลขล็อตนัมเบอร์ ทั้งอิงค์เจ็ท เลเซอร์และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเครื่องพิมพ์เลขล็อตการผลิต และยังมีเครื่องติดฉลากที่สามารถติดเลขชุดลงบนผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ในทางอุตสาหกรรม เลขล็อตการผลิต หรือเลขชุดออกแบบให้เป็นทั้งตัวเลข และ/หรือ ตัวอักษรเพื่อระบุ ID หรือเลขประจำตัวของสินค้า ซึ่งบอกข้อมูลสินค้านั้นๆ (เวลาการผลิต วันที่ผลิต เลขประจำตัวและอื่นๆ) เลขเหล่านี้จะทำให้ติดตามสินค้าย้อนหลังได้ และรู้ประวัติข้อมูลย้อนหลังของสินค้านั้นๆ

เครื่องพิมพ์เลขชุด (พนักงานปฏิบัติการหรือผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักร มักเรียกว่า เครื่องพิมพ์วันที่) จะใช้เครื่องนี้พิมพ์และติดเลขชุดลงบนผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่จะติดเลขชุดลงบนนั้น (ถุงพลาสติก กล่องลัง สายไฟ แขนเสื้อ ถุงกระสอบ ถุงกระดาษ ขวด PET โลหะ หรืออื่นๆ) Videojet ออกแบบเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลายประเภท

เครื่องพิมพ์รุ่นแนะนำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Coding Applications

อุตสาหกรรม