วันที่ควรบริโภคก่อน (BBE / Best Before Date) คืออะไร

ติดต่อเรา

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี และตัวอย่างทดลองการพิมพ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เบอร์มือถือ / WhatsApp: +65 3138 2040

Videojet ประเทศไทย
เบอร์มือถือ / LINE: +66 21 712 508

Videojet เวียดนาม
เบอร์มือถือ / Zalo: +84 83 805 1033

เครื่องพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อน เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ คุณภาพสูง (BBE)

วันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before Date / BBE) คือวันที่ระบุว่าสินค้านั้นจะมีคุณภาพลดลง แต่ก็ยังสามารถบริโภคต่อไปได้หลังจากวันนั้น โดยที่สี กลิ่น รสชาติอาจจะด้อยลงไปบ้าง

ในอุตสาหกรรมต่างๆ การพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อน หรือวันหมดอายุเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีเครื่องพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อน วันหมดอายุ พิมพ์ลงบนสินค้าโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีจาก Videojet ได้เลย

ทั้งนี้ วันที่ควรบริโภคก่อน คือวันที่คุณภาพสินค้าเริ่มลดลง หรืออาจกล่าวได้ว่า สี กลิ่น รูปร่าง จะเริ่มเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังสามารถบริโภคได้

วันที่ดังกล่าวคือวันที่แนะนำโดยผู้ผลิต แต่ไม่ใช่วันที่ที่ระบุว่าห้ามบริโภค Videojet มีเครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องยิงวันที่ ที่สามารถพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อน วันหมดอายุ ที่ดีที่สุดลงบนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เครื่องพิมพ์รุ่นแนะนำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Coding Applications

อุตสาหกรรม