เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ท (CIJ) Videojet 1520

เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ท (CIJ) Videojet 1520

เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ท Videojet (CIJ) 1520 ถูกยกเลิกใน มกราคม ของ 2022 การขายอะไหล่สำหรับ Videojet 1520 จะมีวางจำหน่ายจนถึง มกราคม 31 2027*

รองรับลูกค้าที่ติดตั้ง Videojet 1520

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายวิศวกร Videojet ของคุณ

*หมายเหตุ: แม้ว่า Videojet จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ระบุไว้ อาจมีบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Videojet ชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่มีจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว

×