การบรกิ ารผ่านระบบอินเตอรเ์ น็ตด้วย VideojetConnectTM *

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทต่อเนื่องของ Videojet 1280

การบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย VideojetConnectTM *

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ท (CIJ) ที่มีการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย VideojetConnect™ มอบความ
สามารถในการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครื่องพิมพ์วันที่ ที่ใหญ่ที่สุดของโลกทันทีเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และติดต่อช่างเทคนิคมายังสาย
การผลิตของคุณโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบเครื่องพิมพ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มี
เทคโนโลยีอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือได้เร็วกว่าของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อจำเป็น


การแจ้งเตือนผ่านการเชื่อมต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ต:

เป็นคนแรกที่รู้

การแจ้งเตือนแบบ Real-Time สำหรับคำแนะนำ คำเตือน หรือข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ซอฟต์แวร์อัจฉริยะจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลทันที เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงความผิดปกติ หรือความผิดพลาดใดๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ Videojet ของคุณแดชบอร์ด:
เป็นคนแรกที่สนใจ

แสดงผลสถานะเครื่องพิมพ์ขณะใช้งาน เพื่อบอกผลการทำงาน

ช่วยให้มีการตอบสนองเชิงรุก โดยในตอนนี้คุณสามารถดูสถานะของเครื่องพิมพ์ Videojet ทั้งหมดในโรงงานของคุณ และดูข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละเครื่องได้ สามารถดูการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และแสดงกราฟประสิทธิภาพ สามารถติดตามประวัติของเครื่อง และช่วยระบุสาเหตุของเหตุการณ์การหยุดทำงานได้การแก้ไขข้อผิดพลาดผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต:

เป็นคนแรกที่ค้นพบ

ด้วยการเข้าตรวจสอบเครื่องพิมพ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญ Videojet ได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ด้วยความสามารถในการให้บริการผ่านการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศของคุณ หรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Videojet สามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการของเครื่องพิมพ ์ Videojet ของคุณ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และปรับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับคุณทางออนไลน์ได้ การเข้าถึงเสมือนนี้สามารถช่วยให้คุณกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว และทำได้บ่อยครั้งโดยไม่จำเป็นต้องโทรหาฝ่ายบริการในพื้นที่

* ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการในประเทศของคุณ