เครื่องพิมพ์ระบบองิ ค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง Videojet 1880 – ความสามารถในการวางแผนงานล่วงหน้า

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่องรุ่น Videojet 1880

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องที่
สามารถประเมินการทำงานล่วงหน้าได้

เครื่องพิมพ์วันที่ Videojet 1880 เป็นเครื่องพิมพ์ตัวแรกในอุตสาหกรรมที่
สามารถประเมินการทำงานของเครื่องได้ ช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการจัดการงาน พิมพ์วันทีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้วันนี้ และตามเป้าหมายของทุกคน

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

สาเหตุที่อาจจะทำให้เครื่องพิมพ์วันที่หยุดทำงานโดยไม่ได้คาดหมาย

Videojet MAXIMiZE™ เป็นระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องที่ทันสมัย สามารถจดจำ
รูปแบบการทำงานของเครื่องที่สามารถบอกว่าเครื่องอาจจะเกิดปัญหาในการใช้งานได้ โดย
เครื่องสามารถแสดงข้อความเตือนที่หน้าจอแสดงผล และมีวีดีโอแสดงการทำงานในการดูแล
รักษาเครื่องเพื่อการดูแลรักษาเครื่องให้ทำตามได้อย่างเป็นขั้นตอน


การจัดการอย่างรวดเร็วด้วยการ
ออนไลน์เพื่อตรวจสอบปัญหา

ระบบการบริการของ VideojetConnect™ เป็นการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ในการแจ้งเตือนแบบทันท่วงที หากเครื่องมีความผิดปรกติในการทำงาน โดย การอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญของ Videojet และช่างที่ให้บริการสามารถเข้าตรวจสอบเครื่องผ่านระบบออนไลน์ในการระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

สิ่งแรกที่ควรรู้

การแจ้งเตือนทันทีเมื่อเครื่องทำงานผิดปรกติ

สิ่งแรกที่ต้องจัดการ

สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องได้ทันที สำหรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว

Rapid Recover™ ด้วยการใช้ระบบการจัดการแก้ปัญหาที่ทันสมัยที่สุดเพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้เครื่องอาจทำงานผิดพลาด ที่สามารถจัดการซ่อมได้ง่าย หรือต้องใช้เครื่องสำรองในการทำงาน โดยสามารถส่งการตั้งค่าต่างๆอย่างอัตโนมัติ และสามารถเริ่มทำงานอีกครั้งภายใน 20 นาที

  • ใช้เวลาเพียง 1 นาทีสามารถระบุได้ว่าเครื่องสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ โดยใช้เวลาซ่อมภายใน 20 นาที โดยการบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
  • การซ่อมแซมที่มากกว่า 20 นาทีจะเสนอให้ใช้เครื่องสำรองแทน
  • Rapid Recover™ ยังช่วยเก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าการทำงาน เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดไปยังเครื่องสำรองได้

การซ่อมแซม

ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในการทำงานและสามารถแก้ไขได้ ระบบ
Rapid Recover™ จะแสดงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน
เพื่อทำให้เครื่องกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ

การเปลี่ยนเครื่องสำรอง

หากปัญหาที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลามากกว่า 20 นาทีในการแก้ไข หรือต้องเปลี่ยนอะไหล่ Rapid Recover™ จะเสนอให้ใช้เครื่องสำรองในการทำงานแทน โดย Rapid Recover™ จะสำรองข้อมูลในการตั้งค่าจากเครื่องเดิม และให้ผู้ใช้งานทำการดาวน์โหลดไปยังเครื่องสำรองเพื่อใช้งาน

*การบริการขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่คุณอยู่