เครื่องพิมพ์ระบบองิ ค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง Videojet 1880 – ลดการใช้งานของผู้ใช้งานเคร่อื ง

เครื่องพิมพ์วันที่อิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง Videojet 1880

 ช่วยลดการปรับตั้งการใช้งานของเครื่องโดยผู้ใช้งาน

เครื่องพิมพ์วันที่ Videojet 1880 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุด ได้ออกแบบ มาเพื่อลดและง่ายต่อการทำความสะอาดตามรอบการใช้งาน รวมถึงการเปลี่ยนตลับหมึก ทำให้ผู้ดูแลไลน์ผลิตสามารถดูแลการผลิตได้ดีขึ้น

ติดต่อฝ่ายขาย: +66 21 712 508

ช่วยลดรอบในการทำความ
สะอาดหัวพิมพ์

ด้วยการออกแบบหัวพิมพ์ที่ทันสมัยที่มีระบบการเปิดปิดหัวพิมพ์แบบ
เป็นขั้นตอนช่วยลดการล้างทำความสะอาดหัวพิมพ์ แต่เครื่องจะมีระบบการเ
ตือนผู้ใช้งานเมื่อถึงเวลาการล้างทำความสะอาดหัวพิมพ์

การดูแลรักษาประจำปี ที่ทำได้ง่ายๆ
ภายใน 5 นาที

สามารถจัดตารางในการดูแลเครื่องประจำปีได้อย่างง่ายดาย


เครื่องสามารถทำงานได้นานขึ้นอีก 2 เท่าตัวก่อนการ
เปลี่ยนตลับหมึกในแต่ละรอบ**

เป็นผู้นำในการใช้เมคอัพเพียงแค่ 3.5 มม ต่อชั่วโมง สามารถเลือกใช้ขนาดตลับให้เหมาะกับความต้องการ
ระหว่าง 750 มล และขนาด 1 ลิตร การเลือกใช้ขนาดตลับหมึกสามารถลดความสูญเสียของหมึก
หรือสามารถยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนตลับเมคอัพได้เป็น 2 เท่า

** เปรียบเทียบกับเครื่องวีดีโอเจ็ทในรุ่นอื่นๆ